Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Validarea educației nonformale și informale

1. INFORMAȚIE SUCCINTĂ PENTRU DORITORII DE A-ȘI CERTIFICA COMPETENȚELE PROFESIONALE DOBÂNDITE ÎN CÂMPUL MUNCII (Ru)

 

2. ACTE NORMATIVE

Regulamentul privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3,4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor, aprobat prin Ordinul nr. 885 din 01.09.2022.

- Ghid practic de validare a competențelor în contexte de educație nonformală și informală, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1096 din 07.10. 2020

- Modelul  certificatului de calificare eliberat la validarea educației nonformale și informale 

Ordinul nr. 1034 din 18.10.2022 Cu referire la instruirea Centrelor de validare

- Ordinul nr. 982 din 07.10.2022 Cu referire la instruirea Centrului de validare în cadrul Centrului de excelență în economie și finanțe din mun. Chișinău

 

3. CENTRE DE VALIDARE

- Centrul de Excelență în construcții, mun. Chișinău  

- Centrul de Excelență în servicii și prelucrarea alimentelor, mun. Bălți

- Centrul de Excelență în transporturi, mun. Chișinău

- Centrul de Excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău

- Centrul de Excelență în industrie ușoară, mun. Chișinău

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

- Colegiul „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău

- Colegiul de Ecologie, mun. Chișinău

- Colegiul „Mondostud-Art”, mun. Chișinău

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, mun. Chișinău

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, mun. Chișinău

 

4. LISTELE MESERIILOR/PROFESIILOR LA CARE SE EFECTUEAZĂ CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE. ADRESELE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE OFERĂ SERVICII DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

 

5. ISTORII DE SUCCES ÎN PROCESUL DE VALIDARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE