Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Validarea educației nonformale și informale

1. INFORMAȚIE SUCCINTĂ PENTRU DORITORII DE A-ȘI CERTIFICA COMPETENȚELE PROFESIONALE DOBÂNDITE ÎN CÂMPUL MUNCII (Ru)

 

2. ACTE NORMATIVE

Ordinul nr. 678 din 14.06.2023 Cu referire la instruirea Centrului de validare în cadrul Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău.

Ordinul nr. 332 din 30.03.2023 Cu referire la instruirea Centrului de validare în cadrul Colegiului ,,Iulia Hașdeu" din mun. Cahul.

Regulamentul privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3,4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor, aprobat prin Ordinul nr. 885 din 01.09.2022.

- Ghid practic de validare a competențelor în contexte de educație nonformală și informală, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1096 din 07.10. 2020

- Modelul  certificatului de calificare eliberat la validarea educației nonformale și informale 

Ordinul nr. 1034 din 18.10.2022 Cu referire la instruirea Centrelor de validare

- Ordinul nr. 982 din 07.10.2022 Cu referire la instruirea Centrului de validare în cadrul Centrului de excelență în economie și finanțe din mun. Chișinău

 

3. CENTRE DE VALIDARE

- Centrul de Excelență în construcții, mun. Chișinău  

- Centrul de Excelență în servicii și prelucrarea alimentelor, mun. Bălți

- Centrul de Excelență în transporturi, mun. Chișinău

- Centrul de Excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău

- Centrul de Excelență în industrie ușoară, mun. Chișinău

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

- Colegiul „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău

- Colegiul de Ecologie, mun. Chișinău

- Colegiul „Mondostud-Art”, mun. Chișinău

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, mun. Chișinău

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, mun. Chișinău

Colegiul ,,Iulia Hașdeu" din mun. Cahul

- Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

 

4. LISTELE MESERIILOR/PROFESIILOR LA CARE SE EFECTUEAZĂ CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE. ADRESELE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE OFERĂ SERVICII DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

 

5. ISTORII DE SUCCES ÎN PROCESUL DE VALIDARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

 

6. REZULTATELE PROCESULUI DE VALIDARE - date statistice

 

7. RAPOARTE PRIVIND PROCESUL DE VALIDARE ȘI CERTIFICARE  A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

 

- Analiza politicilor și practicii legate de procesul de validare a competențelor dobândite în context de educație nonformală și informală (VNFIL/RPL) în Republica Moldova, elaborat de DVV International (RO)/(EN)